Discover your dream Career
For Recruiters
Northern Trust Company

Depotmottaker For Verdipapirfond Og Alternative Investeringsfond - (Fixed Term Contract)

Northern Trust Oslo, Norway
Posted 3 days ago Permanent Competitive
Om Northern Trust

Northern Trust er et globalt anerkjent Fortune 500 selskapsom har vært som kontinuerlig har levert tjenester helt siden 1889.

Northern Trust er stolt av å tilby innovative finansielle tjenester og rådgivning til noen av verdens mest suksessfulle personer, familier, og institusjoner gjennom et sterkt fokus på service, ekspertise og integritet. Med over 130 år finansiell erfaring og med over 22 000 ansatte globalt, tjenestegjør vi noen av verdens mest sofistikerte kunder ved bruk av ledende teknologi og eksepsjonell service.

Northern Trust har betjent kunder i Norden i over 30 år og etablerte nordisk tilstedeværelse gjennom vårt Stockholmskontor i 2009. Som del i vår langsiktige strategiske fokus på denne regionen har vi vokst virksomheten og jobber i dag med noen av Nordens mest sofistikerte institusjonelle investorer, og har også utvidet vårt produkttilbud. I 2021, åpnet dørene til vårt lokale kontor i Oslo, hvor vi tilbyr tjenester spesielt rettet mot norske kapitalforvaltere, mer spesifikt som depotmottaker for norskregistrerte fond. Vi ser nå etter deg som ønsker å ta del vår vekst i Norge og Norden.

Om rollen/avdelingen

Hos oss vil du spille en helt sentral rolle i vårt lokale team på tre personer som har ansvar for at Northern Trust følger opp at vår rolle som depotmottaker i samsvar med norsk og internasjonal lovgivning. [Rollen som depotmottaker er en lovpålagt oppgave og spiller en helt sentrale i det norske fondsmarkedet, hvor vi ansvarer for betryggende oppbevaring av de investeringer våre verdipapirfond- og alternative investeringsfondskunder gjør samt at vi utfører kontroller for å sikre at fondene investerer i samsvar med lov, forskrift og fondets vedtekter. Som del av vårt team vil du være ta del i å sikre at våre forpliktelser overfor loven og våre kunder overholdes, som inkluderer daglig monitorering og analyse av våre de compliance program som gjelder for våre fondskunder, daglig interaksjon med kunder gjennom rådgivning og diskusjoner rundt oppkommende saker, samt involvering i lokale og regionale prosjekter.

Hos oss vil du ha mulighet til å daglig ha interaksjon med våre ulike fondsjurisdiksjoner (bla. Sverige, Irland, Luxembourg og Storbritannia) samt ta del i å utvikle og vokse den norske og nordiske virksomheten. Rollen er en enestående mulighet for å få en solid profesjonell utvikling ettersom du vil ta del i et lokalt team hvor du vil ta del i samtlige deler av den tjenesten vi leverer til våre kunder og være eksponert overfor et bredt spekter av arbeidsoppgaver.

Sentrale arbeidsoppgaver inkluderer:
 • Ta del i de daglige kontrollene og prosessene for å oppfylle de krav som gjelder for oss som depotmottaker, gjennom
  • Monitorering, gjennomgang og analyse av daglige, ukentlige og månedlige kontroller for å sikkerstille at våre kunder som forvalter verdipapirfond og alternative investeringsfond er i samsvar med norsk lov
  • Dialog og kommunikasjon med interne team som yter administrativ support, samt avdelinger for risiko og compliance
  • Overvåking og gjennomgang av relevante tredjeparter
  • Relasjonsbygging med kunder for å forstå deres virksomhet og sikre at vi yter utmerket oppfølging til enhver tid
 • Identifisere og agere på muligheter for å videreutvikle våre prosesser og vår arbeidsmåte
 • Ta del i onboarding av nye depotmottakerkunder og endringsprosjekter
 • Være en del av våre ulike interne Governance grupper for depotmottakere innen Europa
 • Følge opp prosedyrer for å sikre at disse til enhver tid er oppdatert og tar høyde for de risikokrav som gjelder
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi tror at du kan være rette person for oss om du
 • Har erfaring fra å fondsbransjen, hvor du for eksempel har jobbet for en fonds-/kapitalforvalter eller har erfaring fra leverandører til regulerte fond, eller bank og finans.*
 • Har interesse for norsk og internasjonalt fondsmarked og ønsker å videreutvikle kunnskap innenfor dette området
 • Har høyere utdannelse, gjerne innen økonomi og finans
 • Er en team player, som er nøye og samtidig liker å ha mange baller i luften på en gang
 • Trives med komplekse problemstillinger, høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver
* Vi er verdsetter personlige egenskaper og ønsker å finne deg som er en god match for å være med å videreutvikle vår lokale virksomhet. Det innebærer at fondserfaring er en fordel og ikke et formelt krav, og videre at du kan være like aktuell om du er motivert, har en sterk vilje og et ønske om å lykkes sammen med oss.

Å jobbe hos oss:

Hos Northern Trust ønsker vi å prestere og lykkes sammen. Du vil være en del av en organisasjon hvor kundefokuset er høyt, arbeidskulturen bygget på en tankegang om fleksible løsninger og samarbeid, og hvor vår finansielle styrke og stabilitet er en ressurs som motiverer til å utforske nye ideer. Mobilitet internt i organisasjonen oppfordres, vi har ledere er lett tilgjengelige på alle nivåer, og du vil arbeide for en organisasjon som setter høyt det å gi tilbake til lokalsamfunnene der vi har virksomhet.

Vi vil gjerne lære mer om hvordan dine interesser og erfaring kan passe med et av verdens mest beundrede og bærekraftige selskaper! Bygg din karriere hos oss og søk i dag. #MadeForGreater

Additional Information
Job ID  104168
ABOUT COMPANY
Chicago, United States
22000 Employees Private Banking / Wealth Management
As a global leader in innovative wealth management, asset servicing and investment solutions, Northern Trust (Nasdaq: NTRS) is proud to guide the worl...
More Jobs From Northern Trust
Northern Trust
Senior Consultant, Third Party Governance & Oversight (VP Level) - Hybrid
Northern Trust
Dublin, Ireland
13 hours ago Full time Competitive
Northern Trust
Depositary Senior Analyst - Alternatives
Northern Trust
Luxembourg
17 hours ago Full time Competitive
Northern Trust
Client Service Representative
Northern Trust
Singapore
17 hours ago Full time Competitive
Northern Trust
Client Service Representative
Northern Trust
Singapore
17 hours ago Full time Competitive
Northern Trust
Consultant, International Cash Management (Hybrid)
Northern Trust
London, United Kingdom
21 hours ago Full time Competitive
Northern Trust
Analyst, Loan Operations
Northern Trust
Chicago, USA
1 day ago Full time Competitive
Northern Trust
Senior Analyst, Loan Operations
Northern Trust
Chicago, USA
1 day ago Full time Competitive
Northern Trust
Associate, Front Office Solutions (Graduate Opportunity) - Hybrid
Northern Trust
Limerick, Ireland
1 day ago Full time Competitive
Northern Trust
Product Manager, Microsoft 365
Northern Trust
Chicago, USA
1 day ago Full time Competitive
Northern Trust
Compliance and Risk Specialist, Microsoft 365
Northern Trust
Chicago, USA
1 day ago Full time Competitive

Boost your career

Find thousands of job opportunities by signing up to eFinancialCareers today.
Recommended Jobs
Investment Associate - Private Equity
C C Consortium Management Limited
London, United Kingdom
Investment Manager
C C Consortium Management Limited
London, United Kingdom